Kozijnen

Voor het uitrekenen van Uw-waardes. 

Handleiding gebruik U-waardeberekening 1.0 van BengCert

1. Open Excel-bestand en voor juiste projectnummer en naam in op 1e tabblad

2. Vul per combinatie (kozijn + glas) in het type kozijn, type glas en type afstandhouder

3. De Uw-waarde verschijnt in het resultatenveld (H15)

Type kozijn

Er zijn 3 mogelijkheden.

1. Er zijn geen gegevens bekend van het kozijn, behalve dat het kunststof, hout of metaal (thermisch-onderbroken) is.

2. Er zijn Ufr-waardes bekend, aangeleverd door de leverancier. De EP-adviseur moet controleren of deze zijn berekend volgens de NTA8800. Zo ja, dan mogen ze worden gebruikt, zo niet: ga dan naar "1".

3. Er is een kwaliteitsverklaring beschikbaar op bcrg.nl. Dat is het geval voor:

kozijnen metaal (thermisch-onderbroken):

- Schuco

- Kawneer

Let op: een kwaliteitsverklaring geeft vaak zowel de Ufr-waarde als de Uw-waarde. De Uw-waarde mag alleen gebruikt worden als aantoonbaar ook de daarin berekende beglazing en afstandhouders aanwezig zijn. 

Type glas

Er zijn 2 mogelijkheden.

1. Er zijn geen gegevens bekend, behalve 2-voudig/3-voudige beglazing. Als het een nieuwbouwsituatie betreft, ga dan uit van HR++- beglazing bij 2-voudig glas.

2. Er is een kwaliteitsverklaring op bcrg.nl. Dat is het geval voor:

- in te vullen - 

Type afstandhouder

Er zijn 2 mogelijkheden.

1. Beoordelen type afstandhouder op basis van uiterlijke kenmerken: aluminium is niet-thermisch verbeterd, 'zwart' is thermisch-verbeterd.

2. Op basis van productinformatie horende bij de levering van deze kozijnen.