nieuwbouw woning

Oplevering FAQ

Een overzicht van veel gestelde vragen over het opstellen van een BENG-berekening/Energielabel bij oplevering van een nieuwbouwwoning (geldt ook vaak voor utiliteitsbouw):

1. Wat moet ik doen als de aannemer mij onvoldoende informatie aanlevert?

Je moet de berekening opstellen met informatie die je krijgt. Als er informatie ontbreekt moet je vaak terugvallen op conservatieve aannames en forfaitaire waardes. Bij een eventuele controle moet je als EP-adviseur wél aan kunnen tonen dat je er bij jouw opdrachtgever om hebt gevraagd. Dit kan door  het formulier G uit ISSO82.1 óf de varianten die wij op de website hebben staan toe te zenden. Voor bepaalde onderdelen is het effect op de berekening vrij groot, zoals de Uw-waardes van kozijnen. Als we die niet opgestuurd krijgen, vragen we het altijd even na.

2. De woning is niet gebouwd volgens tekening, wat nu?

Je maakt de BENG-berekening op basis van wat er is gebouwd. Vaak zijn er revisie-tekeningen aanwezig, waarin ook kopersopties verwerkt zijn. Zorg altijd dat je de laatste tekeningen gebruikt. Zijn deze er niet, dan moet je eventueel op locatie e.e.a. inmeten.

3. Welke Rc-waardes vul ik in als er geen fotodossier aanwezig is?

Bij niet-prefab constructies trek je 10% af van de Rc-waarde. Daarbij maakt het niet uit of je een Rc-berekening hebt kunnen opstellen, of dat je bent uitgegaan van bouwjaar omdat er gegevens ontbraken.

Bij prefab-constructies hoeft er geen fotodossier opgesteld te worden. Dit geldt dus voor systeemvloeren, prefab-daken, prefab dakkapellen etc.

4. Ik heb geen gegevens aangeleverd gekregen van kozijnen, ramen en deuren, hoe maak ik een berekening?

Je valt hierbij terug op de waardes die in de ISSO82.1/NTA8800 worden gegeven voor de kozijnen (hout/metaal thermisch-onderbroken), beglazing (HR++/Triple). Van de afstandhouders kun je op locatie visueel waarnemen of deze zijn geïsoleerd (warm-edge, zwart) of niet (aluminium-kleur). Ook hiervan zijn waardes opgenomen in de NTA8800. Je kunt hier gebruik maken van onze rekensheet in Dropbox (Algemeen\03. Kennisbank\Uw-berekeningen).

Ditzelfde geldt voor deuren: hierbij dien je op locatie te constateren of deze wél of niet geïsoleerd is. Vervolgens kun je middels beslisschema in Uniec de forfaitaire waarde gebruiken.

5. Moet ik een kwaliteitsverklaring altijd toepassen als deze in de database van BCRG staat?

Als hij van toepassing is op jouw methodiek (EP-W/EP-U of basis/detail) dan is dat verplicht. Maar let dus op het toepassingsgebied: zo zijn de verklaringen van installaties vrijwel nooit van toepassing in de utiliteitsbouw. Ook zijn verklaringen van kozijnen vrijwel altijd alleen toepasbaar in de basismethodiek.

6. Wat als de BENG-berekening bij oplevering niet meer voldoet?

Dat is in de eerste plaats niet jouw verantwoordelijkheid of taak. Jij moet de opname doen volgens de methodiek (ISSO82.1). Als je dat doet, heb je een goede berekening gemaakt. Daarnaast is het aan de aannemer om aan zijn opdrachtgever dit uit te leggen. Mogelijk zijn er tijdens de bouw keuzes gemaakt die hiertoe hebben geleid. Vooralsnog is dit een zaak tussen opdrachtgever en bouwer. Ik heb nog niet gehoord dat een gemeente hier 'iets van vindt'.

7. Het fotodossier is niet compleet, wat nu?

Als het fotodossier niet is opgesteld volgens de eisen (zie dit document), omdat er bijvoorbeeld een aantal foto's ontbreken, dan is het onvolledig en moet er alsnog 10% reductie plaatsvinden. Overigens is er ook de mogelijkheid om onder voorwaarden met infrarood te werken achteraf. (ISSO82.1 par. 8.2.13 lid 5)

8. De leidingdiameter naar keuken is niet meer te controleren, wat nu?

Je meet hiervoor bij de opwekker. Deze leidingdikte houd je aan. (antwoord op KEGO, 6 juli 2022)

9. De dikte van de isolatie onder de vloerverwarming is niet meer te controleren, wat nu?

Als je hier een uitvoeringsdetailtekening van hebt, kun je die als bewijslast gebruiken.

10. Er is geen blowerdoortest uitgevoerd, welke qv;10-waarde voer ik in?

In dat geval voer je in: "geen meetwaarde/forfaitair". Dat geldt ook voor gevallen waarin onvoldoende testen zijn uitgevoerd voor een bepaald woningtype in het project. Zie hiervoor de eisen/aantallen uit de ISSO82.1 par. 8.1.3.1.

11. Hoe ga ik om met vergunningsvrije elementen die nog niet in de aanvraagberekening stonden maar bij oplevering wél gerealiseerd zijn? 

Je stelt de berekening op "as built", dus zoals je het aantreft. Dus ook vergunningsvrije elementen neem je mee in je opname.


Reactie plaatsen