PV-installatie op belendend perceel

De huidige methodiek geeft aan dat, wil je PV-opwekking van buiten het eigen perceel toekennen, er aan twee voorwaarden moet worden voldaan:

  • de installatie moet fysiek zijn aangesloten op het (woon-)gebouw middels een kabel, dus niet via het openbare elektriciteitsnetwerk
  • er moet een EMG-verklaring van de opwekking beschikbaar zijn

In correspondentie met RvO is gevraagd deze laatste voorwaarde te laten vervallen. RvO geeft toe dat dit mogelijk gaat gebeuren, omdat het 'dubbelop' zou zijn. Immers: als een EP-adviseur constateert dat er een directe verbinding is tussen PV-opwekking en gebouw, is dat voldoende. Tot het zover is, blijven echter beide voorwaarden van toepassing

[aan dit artikel mogen geen rechten worden ontleend, de ISSO75.1&82.1 blijven altijd leidend]