#digest week 47

#1 En zo wordt tijdens de koffie het idee geboren om een seminar te organiseren voor bouwers, aannemers, werkvoorbereiders, uitvoerders. We krijgen echt zóveel vragen binnen over het fotodossier, over blowerdoortesten en over aanleveren van bewijslast, dat het geen kwaad kan om dit een keer goed onder de aandacht te brengen. Even nadenken nog, of we dit online of offline willen doen.

#2 De warmtepompen Remeha Toros Vision 2 en de Nibe F1255-6PC (en waarschijnlijk nog veel meer) kunnen zowel gevoed worden door een gesloten bron met water als door een gesloten bron met brine. Echter: deze hebben verschillende COP-waardes. Volgens de installateur waar we navraag bij deden, is dit niet te zien aan de buitenkant tijdens een woningopname. Er moet dus informatie van de installateur worden overlegd om deze in de software in te voeren.

#3 We zien dat veel architecten en ontwerpers nog graag specifieke waardes gebruiken om hun warmtepompen door te rekenen in de software. Dat mag echter alléén als er een kwaliteitsverklaring bij bcrg.nl is gedeponeerd. Voor de utiliteitsbouw is dat nog vrijwel niet gebeurd (enkele uitzonderingen). Warmtepompen in de utiliteitsbouw zullen dus voorlopig nog met forfaitaire waardes doorgerekend moeten worden.

#Het opnemen & invoeren van deuren in de detailmethodiek is niet helemaal uitgekristalliseerd. Uiteraard, met voldoende informatie, maak je volgens voorschrift een berekening volgens formule 8.18 uit de NTA8800. Met deze berekening heeft de deur inclusief de beglazing dezelfde Ud-waarde. Als vrijwel alle informatie ontbreekt, word je door de ISSO verwezen naar een opname volgens de basismethodiek. Dat betekent dus dat je de deur weer moet splitsen in een deur-deel en een glas-deel. Het deur-deel voer je forfaitair in (3,4 of 2,0); het glasdeel hangt af van het gebruikte type glas: triple of HR++ beglazing. Gebruik dan de meest conservatieve waardes die voor betreffend glas gelden, volgens tabel G.1 van de NTA8800.

DISCLAIMER: Aan bovenstaande mogen geen rechten worden ontleend. De ISSO75.1/82.1 & NTA8800 blijven altijd leidend.

Over de schrijver
Reactie plaatsen