#digest week 49

#1 Vloerverwarmingssystemen zijn in nieuwbouwsituaties vaak per ruimte regelbaar. Het is echter zonder regelschema niet mogelijk om te zien of de afzonderlijke ruimten ook zelfstandig de temperatuur kunnen regelen, of dat ze afhankelijk zijn van de warmtevraag uit de hoofdruimte (woonkamer). In technische termen: betreft het een MASTER/MASTER-aansturing (ruimteregeling) of een MASTER/SLAVE-aansturing (regeling in hoofdvertrek). Op de berekening is dit verschil echter heel erg klein. Zie ook dit artikel voor meer achtergrondinformatie.

#2 Bij BENG-berekeningen voor bouwaanvraag, mag je qua Rc-waardes en Uw-waardes forfaitair rekenen. Om te voldoen aan de BENG1-eis, wordt regelmatig gerekend met Uw-waardes kleiner dan 1,65. Dat mag uiteraard, maar informeer dan wel je opdrachtgever en de aannemer. En zorg ervoor dat de leverancier van de kozijnen beschikt over de DoP-verklaring met daarop de UW-waarde. Dat is de reden dat we altijd vragen aan onze adviseurs om een onderbouwing van een lagere Rc- en Uw-waarde in het dossier op te nemen.

#3 Silent-Air gevelschermen worden als geluidwerende voorzetramen toegepast, vaak in renovatieprojecten. De glazen ruit kom voor het kozijn op de gevel te zitten. De buitenlucht kan er gewoon achter komen. Daarmee verandert er dus niets aan de U-waarde. De zontoetreding verslechtert wel, omdat triple-beglazing minder zonlicht doorlaat dan HR++ beglazing.

#4 In de detailmethodiek utiliteit moeten alle gebruiksfuncties worden benoemd, terwijl in de basismethodiek kleinere functies mogen worden toegekend aan de grotere. Het is echter bij veel EP-U adviseurs niet bekend dat je ook in de basismethodiek de 25%-regel niet hoeft toe te passen. Het mág dus wel en maakt het indelen soms ook gemakkelijker, maar het is niet verplicht. Dit in tegenstelling tot de vorige methodiek (t/m 2020), waar het wel een verplichting was.


DISCLAIMER: Aan bovenstaande mogen geen rechten worden ontleend. De ISSO75.1/82.1 & NTA8800 blijven altijd leidend.

Over de schrijver
Reactie plaatsen