Wat een architect moet weten over de nieuwe BENG-certificatie
18 augustus 2020 

Wat een architect moet weten over de nieuwe BENG-certificatie

Vanaf 1 januari rekenen we met de BENG-methodiek. En dan verandert er veel.

De NTA8800 is nu definitief, de examens worden nu afgenomen: Wat is echter de impact op de werkwijze van de architect?

Vanaf 1 januari 2021 moet iedere BENG-berekening gecertificeerd worden. Als je een omgevingsvergunning aanvraagt. Daarbij komt: Degene die de berekening opstelt moet gediplomeerd zijn. Het opstellen van een BENG-berekening kost veel tijd vraagt, zeker bij grotere panden. Zeker in de VO- en DO-fase wordt er nog flink gesleuteld aan het ontwerp. En iedere wijziging moet doorgerekend worden in de BENG-berekening. Bij de start van het gebouw is dat nog niet klaar. Wijzigingen tijdens het bouwproces komen vaak voor. En ze hebben dan consequenties voor de BENG-berekening.

Als verantwoordelijke voor zo’n project wil je continue ‘aan de knoppen kunnen draaien’. Zélf blijven rekenen dus. Zeker omdat het ontwerp op zichzelf moet voldoen aan de BENG1 eis.

Maar hoe doe je dit als architect vanaf 1 januari 2021?Hier zijn drie opties mogelijk:

  1. Certificatie via een ander bedrijf. U blijft gewoon rekenen zoals u nu doet, uiteraard met de nieuwe BENG-normen. Het hele proces van certificering brengt u onder bij een ander bedrijf. Zij zorgen voor de vereiste kwaliteitscontrole op uw projecten door gediplomeerde EP-adviseurs.
  2. U houdt het helemaal in eigen huis. U laat  zelf één of meerdere werknemers opleiden tot EP-adviseur. Daarnaast laat u uw bedrijf certificeren volgens de BRL9500-regeling. Deze houdt in dat u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhouden van een kwaliteitssysteem en te maken krijgt met interne- en externe controles op uw projecten.
  3. Zelf opleiden, niet certificeren. Dit is de tussenvariant. Met uw opgeleide personeel brengt u de certificatie onder bij een gecertificeerd bedrijf. U blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit. Zij melden het certificaat voor u af. Wel moet u meewerken aan de vereiste interne- en externe controles.

Ik verwacht dat bovenstaande het beeld zal worden van hoe het zal gaan. Wilt u weten wat voor uw bedrijf de beste werkwijze is? Plan een gratis intakegesprek aan bij BengCert en maak daarna uw keuze.

Over de schrijver
Reactie plaatsen