ubouw

Lineaire thermische brug kozijnen

Een lineaire thermische brug (LTB) volgens NTA8800 bijlage I.1 kan wél of niet voldoen aan de voorwaarden.

De omschrijving van de voorwaarde:

Het hart van het kozijn ligt niet buiten het buitengrensvlak van de isolatie van de aangrenzende constructies en het hart van het kozijn ligt niet binnen het binnengrensvlak van de isolatie.
 Dit geldt voor de zijstijlen, boven- en onderdorpel.

Voldoet het detail hier aan, kies dan in tabel I.1 kolom A. Voldoet het detail er niet aan, kies dan kolom B.

Waarden in kolom A / B

onderdorpelkozijn, PSI = 0,15 / 0,25

zijstijl kozijn, PSI = 0,09 / 0,19

bovendorpel kozijn, PSI = 0,10 / 0,20


Voorbeeld wanneer deze er NIET aan voldoet (kolom B). Hart van het kozijn ligt buiten buitengrensvlak isolatie.Voorbeeld wanneer deze er WEL aan voldoet (kolom A). Hart van het kozijn ligt binnen binnengrensvlak isolatie.


januari 2023 - NTA8800/ISSO82.1/75.1 zijn leidend. Geen rechten kunnen worden ontleend aan dit artikel.

Reactie plaatsen