De Audit

De Energiecertificaten/Energielabels die wij opstellen, zijn een gecertificeerd product. Dat betekent dat er iemand is die controleert of wij ons werk goed doen. Die 'iemand' is een Certificerende Instelling, ook "CI" genoemd. Daarvan zijn er momenteel 4 in Nederland: SKG-IKOB, KIWA, EPG-certificering en Dekra. Als BengCert zijn wij aangesloten bij SKG-IKOB.
De controles op ons werk worden 'audits' genoemd. Degene die controleert een 'auditor'.

Deze audits verlopen als volgt:
 • Er worden steekproefsgewijs projecten geselecteerd door de CI, de aantallen zijn een percentage van het totaal.
 • Van een deel van deze projecten wordt alleen het dossier beoordeeld, dit worden 'dossieraudits' genoemd.
 • Van een ander deel wordt ook een bezoek gebracht aan het pand waarvoor het Energiecertificaat/Energielabel is opgesteld, samen met de adviseur die dit heeft gedaan. Dit wordt een 'projectaudit' genoemd.
 • De auditor kan ALLE onderdelen van een project of dossier controleren: maatvoering, oppervlakte, gekozen materialen, soort verlichting, aanwezig zijn van bewijsvoering, etc.
 • Als hij een afwijking constateert, wordt die genoteerd.
 • Zijn er veel en grote afwijkingen, dan kan er een Kritieke Afwijking worden geschreven. Dit is het geval bij 5 of meer afwijkingen, of als de nieuwe BENG2-indicator >8% afwijkt van de oorspronkelijke berekening.
 • Zijn er minder en kleine afwijkingen, dan wordt er een Niet-Kritieke Afwijking geschreven. Dit is het geval bij 4 of minder afwijkingen, of als de nieuwe BENG2-indicator
 • Op bovenstaande 2 omschrijvingen zijn uitzonderingen, die kun je vinden in de BRL9500-W en BRL9500-U.
 • Een adviseur kan altijd in beroep gaan tegen deze afwijking, maar moet dan met bewijs komen dat wordt onderbouwd uit de BRL9500 of de ISSO75.1/82.1.
 • Indien de Kritieke Afwijking niet voldoende wordt weerlegd, zal er een sanctie-audit plaatsvinden in geval van een utiliteitspand en 2 (!) sanctie-audits in geval van een woning.
 Verder geldt bij BengCert:
 • Voor adviseurs die zijn aangesloten bij onze AfmeldService : De reguliere audits zijn in de afmeldprijs begrepen. De sanctie-audits betaal je zelf.
 • De kosten van een sanctie-audit voor een utiliteitspand liggen tussen de € 400 - € 600, voor een woning (1 audit) tussen de € 200 - €400.
 • Voor adviseurs die zijn aangesloten bij onze BengService: Wij nemen zowel de reguliere- als eventuele sanctie-audits voor onze rekening.