EPV & BENG-eisen

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe BENG-eisen voor de Energieprestatievergoeding (EPV)?

Netto warmtevraag

Per 1 januari wordt de netto warmtevraag berekend met nieuwe software. Dit is het gevolg van de invoering van de NTA8800.

Alle renovatieprojecten worden berekend met de zogenaamde 'detailmethodiek'.  Hierbij loont het om tijdens het renovatieproces gegevens goed vast te leggen, zoals de gebruikte isolatie, beglazing, isolatie van het leidingenwerk.

Er is een verschil tussen BENG1 (maximale energiebehoefte) en de EPV:

  • De EPV gaat alleen uit van de warmtebehoefte, terwijl BENG1 ook de koudebehoefte berekend.
  • De EPV gaat uit van het werkelijk geïnstalleerde ventilatiesysteem, terwijl BENG1 rekent met een standaard afzuigsysteem (C1)

Warmtebehoefte

De netto warmtevraag is niet gelijk aan de energie die hierin voorziet. Immers, met een warmtepomp kun je 3 tot 4 maal zoveel energie genereren. De keuze voor een specifieke installatie heeft dus direct invloed op de EPV: Immers: Hoe efficiënter de warmtepomp (of stadsverwarming), hoe minder energie deze moet leveren om aan dezelfde warmtevraag te voldoen.

Hulpenergie en tapwater

Hierin verandert niets. Naast de energie die nodig is voor de warmtebehoefte, moet ook de behoefte aan tapwater (15 kWh) en hulpenergie worden opgewekt. Voor de huurder zelf moet minimaal 26 kWh/m2/jaar worden opgewekt.

Zie ook de uitleg over de EPV.