Herbestemming en BENG-eisen

Vaak wordt de vraag gesteld: moet een pand met herbestemming voldoen aan de BENG-eisen?

Het simpele antwoord is: dat is per object en per gemeente verschillend.

De meest voor de hand liggende reden is dat bij herbestemming met gebruik maakt van de bestaande constructie, die uiteraard niet voldoet aan Rc-waardes van nu.

Ook kan er sprake zijn van een monumentale status of beschermd stads-/dorpsgezicht, waardoor bepaalde elementen niet mogen worden vernieuwd of verbeterd.

De ISSO geeft hier geen richtlijnen voor. De toetsende instantie stelt hier de eisen. Net zoals bij sommige projecten er strengere eisen dan de BENG-eisen worden gesteld (bijvoorbeeld door gemeente Amsterdam), zo kunnen de eisen ook (gedeeltelijk) losgelaten worden.

Soms wordt een gebouw deels gerenoveerd en wordt er ook nieuwbouw gepleegd. Raadpleeg in zo'n situatie de plaatselijke gemeente over de eisen die aan het gebouw worden gesteld. Vaak zullen aan het nieuwbouw-deel de BENG-eisen worden gesteld.

Reactie plaatsen